ΜARIA KOUKOU

Oct 15 • SPEAKERS • 3856 Views • No Comments on ΜARIA KOUKOU

koukou

Επαγγελματική εμπειρία

Η Μαρία είναι Associate Consultant στη Hay Group, με έδρα την Αθήνα.

Η εξειδίκευσή της εντοπίζεται στους τομείς αμοιβών, στρατηγικής διοίκησης της απόδοσης και επιχειρηματικής ανάλυσης.

Δημιουργία αποτελεσμάτων για τους πελάτες

Η Μαρία έχει συνεισφέρει αποτελεσματικά σε έργα μεγάλων πελατών (key accounts), υποστηρίζοντας επιχειρηματικά στελέχη στην εφαρμογή κρίσιμων στρατηγικών, οργανωτικών και λειτουργικών έργων. Έχει συνεργαστεί με ηγετικούς παίκτες της αγοράς προκειμένου να σχεδιάσει κατάλληλες λύσεις σε επιχειρηματικά προβλήματα που έχουν θετικό αντίκτυπο στα τελικά αποτελέσματα. Η εμπειρία της περιλαμβάνει έργα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εστίαση στους κλάδους Τηλεπικοινωνιών, Χρηματοπιστωτικό, Ασφαλιστικό και Ναυτιλίας.

Εξειδίκευση

Η τεχνογνωσία της Μαρίας εντοπίζεται στη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους, μέσω του σχεδιασμού αποτελεσματικών στρατηγικών αμοιβών και συστημάτων διοίκησης της απόδοσης. Έχει συνεισφέρει ενεργά σε έργα στην Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία και Ρουμανία.

Ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί τίτλοι

Η Μαρία έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό τίτλο με Άριστα στη Διοίκηση Υπηρεσιών με εξειδίκευση στο Management Consulting, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος τίτλου σπουδών στο αντικείμενο Business Analysis and Valuation από το London School of Economics (UK). Η Μαρία μιλάει Ελληνικά ως μητρική γλώσσα, άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά σε βασικό επίπεδο.

Επαγγελματική εμπειρία

Πριν από την ένταξή της στη Hay Group, η Μαρία εργάστηκε ως Research Analyst στην εταιρία συμβούλων στρατηγικής McKinsey & Company. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία απασχολούμενη στον τραπεζικό κλάδο.

 

Related Posts

Comments are closed.

« »