ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΑΚΗ

Oct 25 • SPEAKERS • 3845 Views • Comments Off on ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΑΚΗ

Senior Manager, Δικηγόρος, EY

Μαρια

Η Μαρία είναι Senior Manager με ειδίκευση στο Εργατικό & Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών το 2000. Απόκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – LLM με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο το 2004 και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Μαρία είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002.

 

Επαγγελματική εμπειρία

►Η Μαρία έχει 12 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα  Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου

►Εντάχθηκε  στη  συνεργαζόμενη με την ΕΥ δικηγορική εταιρία  το 2008 και είναι μέλος του δικτύου των δικηγόρων της ΕΥ που ειδικεύονται στο Εργατικό & Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο το οποίο στην παρούσα φάση έχει παρουσία στη: Γαλλία, Ιταλία, ΗΒ, Ισπανία και Γερμανία.

►Μερικές από τις πιο πρόσφατες υποθέσεις που χειρίστηκε περιλαμβάνουν: ομαδικές απολύσεις κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης συνεταιριστικών τραπεζών, διαχείριση εργασιακών θεμάτων στο πλαίσιο διασυνοριακής συγχώνευσης, διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εξακρίβωσης ενδοεταιρικής απάτης.

►Η Μαρία έχει εμπειρία στο να εκπροσωπεί εργοδότες σε δικαστηριακές υποθέσεις, παροχή συμβουλών αναφορικά με τη διαχείριση θεμάτων σωματείων και συμβουλίων εργαζομένων, παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με πολιτικές αμοιβών, ατομικές και ομαδικές απολύσεις. Έχει επίσης εμπειρία σε σεμινάρια εκπαίδευσης για στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με νομοθετικές εξελίξεις σε θέματα Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου

 

Δεξιότητες

►Μέλος του European Employment Lawyers Association (EEL)

►Μέλος της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ)

►Η Μαρία έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα όπως:

►«Η απασχόληση εργαζομένων από ανταγωνιστές μετά τη λύση σχέσης εργασίας», περιοδικό Συνήγορος 2007

►«Η απασχόληση εργαζομένων από ανταγωνιστές», περιοδικό Επιχείρηση 2005

►«Πολιτικές αμοιβών στελεχών στον τραπεζικό τομέα σύμφωνα με την Οδηγία 2010/76/EU», περιοδικό Δίκαιο & Επιχείρηση 2011

Related Posts

Comments are closed.

« »