Life Sciences: Προτεραιότητα της Alcon η πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες

Jun 16 • SPEAKERS • 2395 Views • No Comments on Life Sciences: Προτεραιότητα της Alcon η πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες

Η Πολιτεία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η χρήση νέας τεχνολογίας και προηγμένων μεθόδων θεραπείας στοχεύουν σε μια ολιστική προσέγγιση εξοικονόμησης κόστους με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα τόσο για το σύστημα υγείας όσο και για τους ασθενείς, υποστηρίζει μιλώντας στο reporter.gr ο Δημήτρης Μπρίλης Γενικός Διευθυντής της Alcon Ελλάδος και ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Μπρίλης δήλωσε ότι η οικονομική κρίση έχει οξύνει την ανάγκη για εξορθολογισμό των δαπανών στο χώρο της υγείας, ενώ τόνισε ότι η Alcon επιδιώκει να στηρίζει συνολικά το επιστημονικό έργο στην Ελλάδα στον τομέα της οφθαλμολογίας μέσα από κεντρικές κλινικές μελέτες, χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, δωρεές σε νοσοκομεία που συνδέονται με εκπαιδευτικά προγράμματα νέων ιατρών αλλά και μέσα από οργάνωση ή χρηματοδότηση εκπαιδεύσεων για τις νεώτερες εξελίξεις στην οφθαλμολογία.

Ο κ. Δημήτρης Μπρίλης, Γενικός Διευθυντής της Alcon Ελλάδος και ευρύτερης περιοχής (Ισραήλ, Μάλτας, Κύπρου, Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου, Σλοβενίας, Κροατίας) θα συμμετέχει ως ομιλητής στην εκδήλωση “Α New Life Sciences World is Emerging“, που διοργανώνει το ΜΙΤ Enterprise Forum Greece στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στις 21 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο του κύκλου Technologies That Matter.

Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας και ποια η στάση της Πολιτείας απέναντι στην έρευνα και την καινοτομία;

H Alcon κατέχει ηγετική θέση στην οφθαλμολογία τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός θέτει ως πρωταρχικό πυλώνα την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίζουμε την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες και να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση και ταχύτατη τεχνική υποστήριξη των κέντρων που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες μας.

Θέλουμε να είμαστε δίπλα στο κράτος και τους θεσμούς συνεισφέροντας στο βαθμό που μπορούμε στην ίση πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις διαθέσιμες θεραπείες του κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alcon επενδύει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων τόσο στον τομέα των ενδοφθάλμιων φακών και των μηχανημάτων για την αντιμετώπιση του καταρράκτη και άλλων παθήσεων όσο και στον τομέα των φακών επαφής. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια η επένδυση της εταιρείας παγκοσμίως φτάνει περίπου στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο σε έρευνα και ανάπτυξη στην οφθαλμολογία, γεγονός, που εξασφαλίζει τη συνεχή ροή νέων και καινοτόμων προϊόντων που βοηθούν τους ασθενείς να βελτιώσουν ή να επανακτήσουν την όρασή τους.

Το συνολικό μερίδιό μας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που καθιστά την Alcon ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά. Δυστυχώς, όμως, στο δημόσιο τομέα κυριαρχεί η τάση να χρησιμοποιείται ως μοναδικό κριτήριο επιλογής η τιμή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη βασικοί παράγοντες, όπως η ποιότητα και η καινοτομία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται ή και να αποκλείεται η χρήση νέων τεχνολογιών υγείας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η Πολιτεία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η χρήση νέας τεχνολογίας και προηγμένων μεθόδων θεραπείας στοχεύουν σε μια ολιστική προσέγγιση εξοικονόμησης κόστους με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα τόσο για το σύστημα υγείας όσο και για τους ασθενείς.

Το Ισραήλ, η Σλοβενία, η Κροατία, η Κύπρος, η Μάλτα, το Κοσσυφοπέδιο και η Αλβανία είναι χώρες που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Alcon Ελλάδας. Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές στην ιατροφαρμακευτική πολιτική των συγκεκριμένων χωρών;

Για την Alcon, η Ελλάδα αποτελεί κέντρο αναφοράς για τις χώρες των Βαλκανίων αλλά και της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Αυτές οι χώρες είναι αναπτυσσόμενες στην αγορά της οφθαλμολογίας και παρουσιάζουν σαφείς διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες σε σχέση με την Ελλάδα. Εντοπίζουμε όμως ένα σημαντικό κοινό στοιχείο: τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Το επιχειρησιακό μοντέλο μας σε αυτές τις χώρες βασίζεται κυρίως σε συνεργασίες με τοπικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι υιοθετούν τα πρότυπα και τις αξίες της εταιρίας μας.

Ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μία γέφυρα διαρκούς επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας σε κάθε αγορά – μένοντας ευθυγραμμισμένοι πάντα με την ευρύτερη στρατηγική, που χαράζει η εταιρία σε παγκόσμιο επίπεδο – ώστε να κατανοούμε τη λειτουργία της τοπικής αγοράς και τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών και να μπορέσουμε έτσι να τις ικανοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και κατά πόσο αυτό στέκεται εμπόδιο στις κλινικές έρευνες;

Σίγουρα η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων έχει οξύνει την ανάγκη για εξορθολογισμό των δαπανών στο χώρο της υγείας. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Στο υφιστάμενο πλαίσιο, η Alcon επιδιώκει να στηρίζει συνολικά το επιστημονικό έργο στην Ελλάδα στον τομέα της οφθαλμολογίας μέσα από κεντρικές κλινικές μελέτες, χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, δωρεές σε νοσοκομεία, που συνδέονται με εκπαιδευτικά προγράμματα νέων ιατρών αλλά και μέσα από οργάνωση ή χρηματοδότηση εκπαιδεύσεων για τις νεώτερες εξελίξεις στην οφθαλμολογία.

Από το 2011, έχουμε επενδύσει περισσότερα από €3.000.000 σε εκπαιδεύσεις, ζωντανά εκπαιδευτικά χειρουργεία (livesurgeries) και προσομοιωτές χειρουργείων (wetlabs) στηρίζοντας την εκπαίδευση των οφθαλμιάτρων. Αναφορικά με τις κλινικές μελέτες, ο στόχος μας είναι η ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της ανάπτυξης κέντρων αριστείας τα οποία, διαθέτοντας τεχνολογίες αιχμής και έμπειρο ιατρικό προσωπικό, θα μπορούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού και θα προσελκύσουν ερευνητικές επενδύσεις.

Η Alcon αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φακών επαφής και προϊόντων φροντίδας φακών, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει φακούς επαφής ημερήσιας ή μηνιαίας αντικατάστασης για τη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας, καθώς και φακούς για την ενίσχυση/αλλαγή του χρώματος των ματιών. Οι Έλληνες ασθενείς πόσο «ανοιχτοί» είναι στην καινοτομία;

Σήμερα, η Alcon θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φακών επαφής και προϊόντων φροντίδας φακών, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο. Στόχος μας είναι οι Έλληνες ασθενείς να περάσουν από της παλιάς τεχνολογίας φακούς υδρογέλης στη νέα γενιά των φακών σιλικόνης υδρογέλης που είναι πλέον το στάνταρντ στις προηγμένες χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα η Alcon προσφέρει τους μηνιαίους φακούς σιλικόνης υδρογέλης AIROPTIX, οι οποίοι διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα οξυγόνωσης του κερατοειδή, σταθερή απόδοση και άνεση από την 1η έως την 30η ημέρα.

Αντίστοιχα, είναι σημαντική και η καθιέρωση των φακών επαφής ημερήσιας αντικατάστασης εάν αναλογιστεί κανείς τα μοναδικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά στην υγιεινή και την ευκολία που παρέχουν. Οι σπουδαίες τεχνολογικές καινοτομίες, που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στα υλικά και τον σχεδιασμό των φακών αυτών, δικαιολογεί απόλυτα για ποιο λόγο οι φακοί αυτοί αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία στις Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Σημείο αναφοράς στην πλήρη σειρά φακών ημερήσιας αντικατάστασης της Alcon, αποτελεί ο DailiesTotal 1, ο πρώτος και μοναδικός φακός με τεχνολογία διαβάθμισης της περιεκτικότητας σε νερό, ο οποίος συνδυάζοντας την υψηλή μεταβιβατικότητα σε οξυγόνο με τις εξαιρετικά λείες επιφάνειες, διασφαλίζει αξεπέραστη άνεση όλη μέρα.

Στην Ελλάδα, ο φακός επαφής DailiesTotal 1 είναι διαθέσιμος με εξαιρετική ανταπόκριση των χρηστών λόγω της άνεσης που τους προσφέρει. Τέλος, η καινοτομία της Alcon δεν περιορίζεται στον τομέα της φροντίδας της όρασης αλλά αναπτύσσει προϊόντα για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων. Πρόσφατα παραδείγματα στον χειρουργικό τομέα αποτελούν:

-το νέο προφορτωμένο σύστημα Ultrasert™ που προσφέρει στο χειρουργό τη δυνατότητα ένθεσης του ενδοφακού κατά την επέμβαση του καταρράκτη με ευκολία και ασφάλεια για τον ασθενή,

-o νέοs πολυεστιακός ενδοφακός Panoptix™ που προσφέρει στον ασθενή μαζί με την διόρθωση του καταρράκτη όραση που προσομοιάζει τη νεανική χωρίς χρήση γυαλιών καλύπτοντας τις ανάγκες του για κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή όραση

-το σύστημα λέιζερ LenSx® που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο και παράγει απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης του οφθαλμού προκειμένου να βοηθήσει το χειρουργό να προγραμματίσει και να εκτελέσει με λέιζερ και δίχως νυστέρι όλα τα βήματα – ακόμα και τα απαιτητικότερα – της χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση του κύκλου Technologies That Matter είναι δωρεάν απαιτείται όμως εγγραφή. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο Α New Life Sciences World is Emerging.

Related Posts

Comments are closed.

« »